מהו הליך תיקון צו בית משותף?צו בית משותף הוא מסמך משפטי המגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של בעלי הדירות בבניין מגורים. הצו מפרט את השטח המדוד של כל דירה ואת החלק של כל בעל דירה ברכוש המשותף. בהתאם לכך, לרוב גוזרים את יחס התשלום שעל כל בעל דירה לשלם עבור תחזוקת הבניין.

תיקון צו בית משותף הוא הליך משפטי שניתן להגישו על ידי כל אחד מבעלי הדירות בבית משותף בכדי לשנות את צו בית המשותף הרשום. ההליך יכול להיות מבוקש מסיבות שונות, כגון:

  • שינוי שטח הדירה לאחר הרחבה ו/או בניית מרפסות
  • הוספת שטחי מגורים לדירה קיימת עקב בנייה ברכוש המשותף ו/או על הגג
  • כדי להוסיף דירות חדשות בבניין,  לאחר פרויקט תמ"א 38/1.
  • טרם ביצוע פרויקט התחדשות עירונית, כאשר יש לרשום על שם היזם יחידה רישומית לה יוצמדו הגג ו/או החצר
  • כאשר התגלה כי השטח הרשום אינו נכון ויש לתקנו
  • החלפת חניות ו/או מחסנים בין דיירים בבית

הבקשה צריכה לכלול תשריט מצב חדש, פרטי התיקון המבוקש, את הסיבות לתיקון ואת הסכמתם של כל בעלי הדירות לביצוע התיקון. כמו כן בהתאם למקרה נדרשים אישורים נוספים כגון אישורי מיסים, עירייה והסכמה של גורמים שונים בהתאם לרישום הקיים היום. לעיתים ישנם בעלי דירות שאינם משתפים פעולה וקיימים אמצעים משפטיים המסייעים להתגבר על חוסר שיתוף הפעולה מצד הדיירים.                                                                                          

הבקשה מוגשת למפקח על רישום הבתים המשותפים בעיר בה הנכס הנדרש לתיקון נמצא בשיפוטו.
אם הבקשה תאושר, יינתן צו המאשר את התיקון, הצו יהיה חלק מצו בית המשותף ויהיה בעל תוקף משפטי.
ההליך של תיקון צו בית משותף הוא מורכב ודורש מעורבות של עורך דין.
התיקון כמובן יעלה את ערך הדירות בהן מבוקש התיקון, כאשר בסופו ההליך ירשמו בשטחן הנכון, לאחר ההרחבה או בהתאם למיקום החניה ו/או המחסן הנכון להן ויהיה לבעליהן בעלות שאינה ניתנת לעוררין בשטח זה.ההליך הינו לרוב הכרחי במסגרת תמ"א 38/1 שכן יש לרשום זכויות לטובת היזם ביחידה רישומית כדי לקבל מימון בנקאי.
אז אם הדירה שלכם אינה רשומה נכונה בטאבו, אולי כדאי לכם להתחיל בהליך זה. מוזמנים להשאיר פניה למשרדנו כאן ונחזור אליכם לשמוע עוד פרטים.