תקנון תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר

תנאי שימוש:

1. האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ בכל מקרה לגופו עם עורך דין, המוסמך לייעץ בתחום. 

2. השימוש במידע האמור באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

3. בעל האתר רשאי, לפי שיקולו הבלעדי, לשנות את התכנים באתר ו/או להגביל את הגישה לאתר ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את האמור בתקנון זה, בכל עת.   

4. משרד עורכי דין ניצן ממון ו/ או בעלי האתר אינם אחראים בקשר עם תוכן האתר ואינם אחראים לנכונות התוכן המופיע בו, לרבות דיוקו או עדכניותו, לרבות למידע הכלול בקישורים בו. 

5. משרד עורכי דין ניצן ממון ו/או בעלי האתר אינם אחראים לנזקים שיגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר בכל דרך שהיא לרבות השימוש בתכניו לשם צרכים אישיים/ עסקיים. 

6. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל גולש באתר. הגולש מאשר בשימוש באתר כי קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי משרד עורכי דין ניצן ממון לרבות עורכת הדין ניצן ממון ו/או כלפי בעלי האתר.  

מדיניות הפרטיות:

1. משרד עורכי דין ניצן ממון ו/או בעלי האתר מתחייבים שלא לפרסם את רשימת התפוצה של האתר, כמו כן את זהותם של הפונים המשאירים את פרטיהם בתיבת הפניות ו/או את מהות הפניה.

2. משרד עורכי דין ניצן ממון ו/או בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לאסוף מידע שקשור לדפוסי הגלישה של המשתמשים, לרבות אופן השימוש באתר, לשם ייעול ושיפור ביצועי האתר לרבות תוכנו. 

3. המשתמשים באתר מאשרים בעצם השימוש באתר כי הינם מסכימים למדיניות הפרטיות של האתר ולכל האמור לעיל ולא תהיה להן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי משרד עורכי הדין ו/או בעלי האתר.

ככל ועולה שאלה מהאמור בכתוב באתר ו/או מהתקנון לעיל ניתן ליצור קשר עם המשרד בתיבת השארת הפרטים או בדוא"ל nitzan@mamonlaw.co.il.