קיבלתם הודעה על הפקעה?  לא כדאי להתעלם

אם קיבלתם הודעה על ביצוע הפקעה בקרבתכם או אולי חלפתם על פני מודעה גדולה ברחוב המודיעה כי ליד ביתכם אושרה תכנית חדשה לסלילת כביש או מסילת רכבת, לא כדאי להתעלם. 

יתכן כי הוראות התכנית כוללות הוראות על ביצוע "הפקעה". הפקעה היא למעשה השתלטות על קרקע של אדם פרטי ע"י המדינה (או רשויותיה), לטובת צורך ציבורי כלשהו, שאושר בתכנית. 

כאשר תכנית המפקיעה את הקרקע מפורסמת לציבור,  אין חובה לציין במפורש כי התכנית בפועל מפקיעה את הקרקע, ולרוב קיימת הפניה בלבד לתקנון ולתשריט התכנית, המציינים זאת בפירוש, אך לרוב לא באופן מפורט. שימו לב כי לאחר פרסום התכנית, יש רק מספר שבועות בודדים בלבד בהם ניתן להתנגד לה ולהפקעת השטח.  אם התכנית כבר אושרה (וחלף המועד להתנגד לה), לרוב ההפקעות על פיה מתבצעות בפועל לאחר שנים רבות ממועד האישור שלהן, אבל הפיצוי אשר יתכן ומגיע לבעל הקרקע  לא נשמר לתקופה ארוכה ולמען הדיוק בתוך 3 שנים מיום אישור התכנית. 

לפעמים הרשויות המקומיות מודיעות כי הן מוכנות לשלם פיצוי מסוים עבור ההפקעה, אך לא ניתן לדעת האם הסכום אשר ישולם בפועל באמת מגלם את שווי הקרקע שהופקעה, אלא באמצעות שמאי. לפעמים הרשות גם מצרפת חוות דעת מטעם שמאי, אך יש לזכור ששמאות אינה מדע מדויק ולכן גם עדיף לרוב להיוועץ בשמאי מטעמכם. 

אם ליד ביתכם מתוכננת מסילת רכבת או סלילת כביש, ניתן לפנות אלינו על מנת לבחון את המצב המשפטי והתכנוני של הקרקע שבבעלותכם והאם עדיין קיימת לכם אפשרות להתנגד להפקעה העתידית או לחלופין לדרוש פיצויים בגינה. 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בתחום.

האמור במאמר זה מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, משרד עו"ד ניצן ממון אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע האמור במאמר זה.