עיקולים בעקבות חוב ארנונה? ייתכן כי העיקול בוצע שלא כדין.

 לפתע נודע לכם על עיקול בחשבון הבנק עקב אי תשלום חוב הארנונה או לחלופין, קיבלתם הודעה על כוונה להיכנס לביתכם ולעקל את חפציכם מבלי הליך קודם בבית משפט או בהוצאה לפועל. האם העיקול בוצע כדין? יתכן שלא.

האם נשלחה אליכם התראה לתשלום הארנונה טרם ביצוע העיקול?

במקרה אשר כתובת המגורים של החייב בארנונה רשומה שלא בכתובת הנכס נשוא החוב, העירייה מרבה לשלוח את שוברי התשלום לכתובת הרשומה ולא לכתובת הנכס נשוא החוב. העירייה מצידה, מניחה כי החייב בארנונה מודע לחוב הרובץ עליו אך מתחמק מתשלום ולאחר זמן מה פועלת לגביית החוב באמצעות עיקולים וזאת לאחר שלחייב לא היה ידוע כי קיים חוב הארנונה.

 סעיף 306 לפקודת העיריות  קובע כי על הרשות המקומית המבקשת לגבות חוב ארנונה שמועד פירעונו חלף, לשלוח הודעה בכתב לחייב לדרישת תשלום החוב בתוך 15 יום. כאשר החייב אינו בנמצא, סעיף 307 לפקודת העיריות קובע דרכי המצאה חלופיות: הדבקת ההודעה על גבי הנכס נשוא החוב ובמשרדי העירייה או לחלופין שליחת ההתראה בדואר לפי המען הידוע לאחרונה של החייב.

 כמו כן, ביהמ"ש פסק לא אחת כי על רשות המקומית המבקשת לגבות את ארנונה לברר את זהותו המדויקת של המחזיק בנכס. את דרישת התשלום עליה להפנות לאישיות המשפטית המחזיקה בנכס.

על העירייה מוטלת חובת ההוכחה לכך כי נשלחה הודעה בכתב לתשלום החוב באופן מיידי,  כמו כן כי נשלחו טרם ההודעה הנ"ל שוברים לתשלום הארנונה.

ככל שלא נשלחו התראות כאמור, הרי שמדיניות בתי המשפט היא שלא לגלל לפתחו של החייב בארנונה את חובות הארנונה לתקופה שקדמה למשלוח ההודעות מטעם העירייה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

ככל שלנכס קיים מחזיק אחר, עליכם להודיע על כך במהירות לעירייה.

במידה ונשלחה הודעה– האם הדרישה פורטה כדין? 

במידה ונתקבלו אצלכם התראה והודעות על החוב הקיים טרם ביצוע העיקול, יש לבחון את תקינותן.  על הודעה לתשלום ארנונה לכלול פרטים בדבר שטח הנכס, מספר גוש וחלקה וסיווגו של הנכס. כמו כן, על ההודעה לפרט את הזכויות של החייב לתקוף את הדרישה בהשגה ובערר ואת המועדים להגשתם.  היה והדרישה שנשלחה אליכם אינה מפרטת את הנ"ל יתכן כי מדובר בדרישה שאינה כדין.

על מנת לבחון לעומק את חוקיות העיקול במקרה ספציפי וכן להסירו בהקדם האפשרי, פנו למשרדנו לקבלת יעוץ משפטי  

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בתחום.

האמור במאמר זה מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, משרד עו"ד ניצן ממון אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע האמור במאמר זה.